Krótkowzroczność

Krótkowzroczność to jedna z najpopularniejszych wad wzroku. Występuje jeśli długość oka jest zbyt duża lub zakrzywienie rogówki – niewłaściwe. Przez to promienie świetlne wpadające do oka nadmiernie się załamują i są zogniskowane przed siatkówką. Widziane obrazy nie są ogniskowane w tylnej części oka, lecz przed siatkówką. Krótkowzroczność rozwija się zazwyczaj w dzieciństwie. Do postawienia diagnozy […]

Dalekowzroczność

Wśród wad refrakcyjnych wzroku najczęściej spotykanymi postaciami są krótkowzroczność i dalekowzroczność. Druga z wad, inaczej nadwzroczność, powstaje, jeśli gałka oczna jest zbyt krótka, lub rogówka zbyt płaska. Oko ma więc zbyt krótki układ przednio-tylny lub zbyt słaby układ łamiący. Aby przedmioty znajdujące się w większej odległości mogły być widziane ostro, konieczna jest akomodacja oka. Obraz […]

Niedowidzenie

Niedowidzenie spowodowane jest nieprawidłową stymulacją wzrokową we wczesnym okresie życia. Niedowidzenie jest inaczej nazywane „zespołem leniwego oka”. Określenie to dobrze charakteryzuje główną przyczynę choroby – oko bowiem, mimo braku zmian organicznych (oraz często także mimo jego korekcji optycznej), nie włącza się w proces widzenia. U źródeł choroby mogą leżeć: wada wrodzona refrakcji lub zez. Z […]

Zez

Zez to wada wzroku objawiająca się osłabieniem mięśni ocznych. W jego wyniku dochodzi do zaburzenia widzenia stereoskopowego, następuje zmiana kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Wśród przyczyn zeza są zarówno zmiany w rozwoju ośrodków kojarzeniowych kory mózgowej, jak i zmiany wewnętrznego aparatu.Rozróżniamy dwie podstawowe postacie zeza: ukryty oraz towarzyszący. Zez ukryty jest zaburzeniem równowagi mięśni […]