Zez

Zez to wada wzroku objawiająca się osłabieniem mięśni ocznych. W jego wyniku dochodzi do zaburzenia widzenia stereoskopowego, następuje zmiana kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Wśród przyczyn zeza są zarówno zmiany w rozwoju ośrodków kojarzeniowych kory mózgowej, jak i zmiany wewnętrznego aparatu.Rozróżniamy dwie podstawowe postacie zeza: ukryty oraz towarzyszący. Zez ukryty jest zaburzeniem równowagi mięśni […]