Alergie oczu

Choroby alergiczne oczu mogą występować jako samodzielne reakcje organizmu, jednak często są objawami towarzyszącymi innym alergiom – reakcjom skórnym, układu oddechowego lub pokarmowego. Zazwyczaj towarzyszą katarowi siennemu.
Najczęściej spotykane rodzaje chorób alergicznych oczu to: ostre alergiczne zapalenie spojówek ( w wyniku alergenów takich jak: pyłki, roztocza, pleśne, składniki kosmetyków); sezonowe alergiczne zapalenie spojówek (często towarzyszące katarowi siennemu, objawiające się silnym łzawienie, pieczeniem i swędzeniem oraz obrzękiem spojówki); wiosenne zapalenie rogówki i spojówek (spotykające najczęściej chłopców, przejawiające się silnym świądem oczu, światłowstrętem, łzawieniem, z dolegliwościami nasilającymi się nad ranem); atopowe zapalenie spojówek i rogówki (również występujące u płci męskiej, długoletnie schorzenie, z uporczywym łzawieniem, swędzeniem oraz towarzyszącą pokrzywką, astmą i gorączką). Podobnie jak w wypadku innych alergii, najskuteczniejszym sposobem walki z uczuleniami oczu jest wyeliminowanie ze środowiska alergenu. Niestety- często jest to niemożliwe (z uwagi na niedoprecyzowanie czynnika alergizującego lub niemożność ich eliminacji). Wtedy konieczne jest stosowanie leków miejscowych (wkraplanych do worka spojówkowego). Mają one za zadanie usunąć objawy takie jak łzawienie, obrzęk spojówek i ich przekrwienie. Podczas leczenia istotne jest także zachowywanie zasad higieny, częste przemywanie oczu oraz stosowanie tzw. sztucznych łez.Nie powinno się lekceważyć przejawów chorób alergicznych oczu. Brak leczenia może prowadzić do powikłań, rozwoju zapalenia i innych stanów patologicznych.

PODZIEL SIĘ: