Leczenie wad wzroku

Wady wzroku to dla wielu osób swoisty wyrok. Tymczasem wcale nie muszą się one wiązać z długotrwałym noszeniem okularów czy użytkowaniem soczewek kontaktowych. Współczesna okulistyka oferuje wiele zabiegów, które mają za zadanie przywrócić nam ostrość widzenia. Jedną z najczęściej omawianych jest niewątpliwie laserowa chirurgia refrakcyjna rogówki, umożliwiająca korektę różnych wad wzroku.

Korekta wad wzroku.

Podczas zabiegu kształt rogówki jest modyfikowany. Metoda ta jest uznawana nie tylko za skuteczną, ale również bezpieczną formę terapii. Niestety – również ona posiada swoje ograniczenia. Przede wszystkim – to, czy pełna korekcja laserowa będzie możliwa jest zależne od budowy anatomicznej oka, grubości rogówki, promienia jej krzywizny. Ponad to należy zauważyć, że laserowa korekcja wad wzroku nie likwiduje starczowzroczności spowodowanej utratą elastyczności soczewki (oraz zdolności do akomodacji).

Zastosowanie laserów.

Lasery w okulistyce mogą być również wykorzystywane w leczeniu cyst powiek, spojówek, przecinania naczyń wrastających w rogówkę, perforacji cyst tęczówki, przecinania zrostów tęczówkowo – rogówkowych, a także w profilaktyce jaskry czy zaćmy. Laser nie jest jedyną metodą leczenia wzroku. Co więcej – metody tej nie zalicza się u dzieci czy młodzieży poniżej 20 roku życia, oraz w innych, indywidualnych przypadkach. Wtedy można się zdecydować na nieinwazyjne metody leczenia, jak np. :
* ortokorekcja ( wykonywana w nocy przy pomocy twardych, gazoprzepuszczalnych soczewek ortokeratologicznych, zmieniających przednią krzywiznę rogówki oka). Metodę tę można stosować jedynie u krótkowidzów wadą do – 5 dpt i niewielkim astygmatyzmem do – 1,5 dpt. Warto zaznaczyć, że zabieg nie tylko koryguje wadę, lecz również hamuje jej dalszy rozwój.
* plastikowe obręcze wsuwane w rogówkę i modyfikujące jej kształt; zabieg – podobnie jak ortokorekcja jest odwracalny, niemniej usuwa jedynie wady od 4 – 5,5 D.

Przeciwwskazania.

Przeciwwskazaniami do wykonania każdego z powyższych zabiegów są przede wszystkim jaskra, zaćma, oraz choroby metaboliczne (jak cukrzyca) czy okulistyczne (zespół suchego oka, odwarstwienie siatkówki, stany zapalne, alergie itp.). Koszty zabiegów z reguły są wysokie i wynoszą około 2 tysięcy złotych (za jedno oko) w wypadku lasera, podobną kwotę należy wyłożyć na ortosoczewki (tutaj jednak jest to wydatek na obydwoje oczu).

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 457 741
© Copyright Centrum wzroku 2021